کد خبر:2198
پ
gharsgozlo-m

نظری بر کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات

علیرضا ذکاوتی قراگزلو در شماره ۴۹ دوماهنامه تخصصی گزارش میراث نقدی بر کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات: قواعد کلی عقلی، نام ها صفات خداوند تألیف جواد خرّمیان نوشته است.

میراث مکتوب – علیرضا ذکاوتی قراگزلو در شماره ۴۹ دوماهنامه تخصصی گزارش میراث نقدی بر کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات: قواعد کلی عقلی، نام ها صفات خداوند تألیف جواد خرّمیان نوشته است.
قراگزلو در بخشی از این یادداشت می نویسد: سا لها پیش به مناسبتی نوشتم روایات به چهار گروه اصلی عقیدتی، تاریخی، احکام و اخلاقیات تقسیم میشوند که از میان، صرفاً دربارۀ روایات احکام نقد و تمحیص صورت گرفته و فی الواقع دو علم «رجال » و «درایه » به همین منظور تأسیس شده است. در مورد روایاتی که موضوع اخلاقی یا مستحبّات شرعی دارد، شاید حقیقتاً لزومی به ح جّالی نباشد و از دیرباز علما به «تسامح در ادلّۀ سنن » قائل اند؛ اما روایات عقیدتی و تاریخی با همۀ اهمیتی که دارند بررسی نشده اند؛ هرچند در کتب رجالی، آ نجا که به گرایشهای مذهبی و احیاناً انحرافی بعضی روایات اشاره میشود، خود به خود روایات آنها محلّ تردید قرار میگیرد. اما این تمام مطلب نیست، زیرا روایاتی که گرایشهای خاص نیز نداشته اند، میتوانسته اند حامل یا محمل منقولات دستکاری شده یا به کلّی ساختگی تاریخی و عقیدتی واقع شوند. در این مقاله، به نوعی از آن روایات اشاره خواهد شد.
مقاله کامل دکتر قراگزلو را در نقد کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات: قواعد کلی عقلی، نام ها صفات خداوند در فایل زیر مشاهده کنید.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612