کد خبر:1682
پ
bbannaer

میرتذکره (شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی) در ضمیمه ۲۴ «آینه میراث»

ضمیمۀ شمارۀ ۲۴ دو فصلنامه آینۀ میراث (ویژه کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزه متون) با عنوان «میرتذکره (شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی)» نویسندۀ خلاصه الاشعار به کوشش نفیسه ایرانی منتشر شد.

میراث مکتوب – ضمیمۀ شمارۀ ۲۴ دو فصلنامه آینۀ میراث (ویژه کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزه متون) با عنوان «میرتذکره (شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی)» نویسندۀ خلاصه الاشعار به کوشش نفیسه ایرانی منتشر شد.
خلاصهالاشعار و زبدهالافکار گسترده ترین تذکرۀ عمومی زبان و ادبیات فارسی است که در حدود چهل سال، بین ۹۷۶ تا ۱۰۱۶ق، نگارش و تکمیل آن به انجام رسیده است.
مؤلف تذکرۀ میر تقی الدین محمد، فرزند سیّد شرف الدین علی حسینی کاشانی، از سخن شناسان عهد صفوی و زمان سلطنت شاه تهماسب و شاه عباس اول است، که در زمان خود به میرتذکره شهرت داشت و در شعر ذکری تخلص می کرد.
با توجه به فهرست مندرجات و گستردگی مطالب خلاصهالاشعار، باید گفت که این تذکره از حیث دربرداشتن شرح احوال شاعران و ابیات نقل شده از آنها بسیار غنی است. گستره و حجم زیاد خلاصهالاشعار، در کنار پراکندگی نسخه های موجود از این اثر، که هر کدام بخشهایی از این اثر را، چه به صورت مستقل و چه به صورت تکمله ای، شامل می شود، فرآیند تصحیح و بررسی کل کتاب را دیرانجام کرده و بر دشواری کار افزوده بود، از این رو اولین کار در احیای این اثر، معرفی تفصیلی دستنویس های موجود از آن و بیان ارزش و اهمیت هر یک از آنها است که این پژوهش، در حد توان به آن پرداخته و شرح تفصیلی احوال تقی الدین کاشانی و جایگاه و اهمیت آن در بین هم‌روزگاران و تذکره‌نویسان پس از وی و نمایۀ موضوعی سرایندگان صاحب ترجمه از دیگر مطالب این پژوهش است.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612