کد خبر:1682
پ
bbannaer

میرتذکره (شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی) در ضمیمه ۲۴ «آینه میراث»

ضمیمۀ شمارۀ ۲۴ دو فصلنامه آینۀ میراث (ویژه کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزه متون) با عنوان «میرتذکره (شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی)» نویسندۀ خلاصه الاشعار به کوشش نفیسه ایرانی منتشر شد.

میراث مکتوب – ضمیمۀ شمارۀ ۲۴ دو فصلنامه آینۀ میراث (ویژه کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزه متون) با عنوان «میرتذکره (شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی)» نویسندۀ خلاصه الاشعار به کوشش نفیسه ایرانی منتشر شد.
خلاصهالاشعار و زبدهالافکار گسترده ترین تذکرۀ عمومی زبان و ادبیات فارسی است که در حدود چهل سال، بین ۹۷۶ تا ۱۰۱۶ق، نگارش و تکمیل آن به انجام رسیده است.
مؤلف تذکرۀ میر تقی الدین محمد، فرزند سیّد شرف الدین علی حسینی کاشانی، از سخن شناسان عهد صفوی و زمان سلطنت شاه تهماسب و شاه عباس اول است، که در زمان خود به میرتذکره شهرت داشت و در شعر ذکری تخلص می کرد.
با توجه به فهرست مندرجات و گستردگی مطالب خلاصهالاشعار، باید گفت که این تذکره از حیث دربرداشتن شرح احوال شاعران و ابیات نقل شده از آنها بسیار غنی است. گستره و حجم زیاد خلاصهالاشعار، در کنار پراکندگی نسخه های موجود از این اثر، که هر کدام بخشهایی از این اثر را، چه به صورت مستقل و چه به صورت تکمله ای، شامل می شود، فرآیند تصحیح و بررسی کل کتاب را دیرانجام کرده و بر دشواری کار افزوده بود، از این رو اولین کار در احیای این اثر، معرفی تفصیلی دستنویس های موجود از آن و بیان ارزش و اهمیت هر یک از آنها است که این پژوهش، در حد توان به آن پرداخته و شرح تفصیلی احوال تقی الدین کاشانی و جایگاه و اهمیت آن در بین هم‌روزگاران و تذکره‌نویسان پس از وی و نمایۀ موضوعی سرایندگان صاحب ترجمه از دیگر مطالب این پژوهش است.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612