کد خبر:6746
پ
esteare

مقدمه ای کاربردی بر استعاره

زُلتن کُوِچش از پژوهشگران و نویسندگان نام آشنایِ حوزۀ استعارۀ مفهومی یا شناختی است.

میراث مکتوب – زُلتن کُوِچش از پژوهشگران و نویسندگان نام آشنایِ حوزۀ استعارۀ مفهومی یا شناختی است که آثار پژوهشیِ وی اعم از مقاله و کتاب، راهگشای بسیاری از پژوهشگرانِ این حوزه معنی‌شناسی شناختی است. وی در کتاب حاضر، که یکی از پرارزش‌ترین کتابهای حوزۀ استعارۀ مفهومی است، با زبانی سلیس و روان، و نثر علمی و به دور از تکلف و پیچیدگیهای مرسوم و معمول، به معرفی استعاره مفهومی، مجاز مفهومی، فضاهای ذهنی، تصویرهای استعار‌ی و مفاهیم بنیادین این موضوع علمی مهم می‌پردازد.

 

همچنین کاربردهای این نظریه در موضوعات دیگر زبان‌شناسی مثل تحلیل کلام، و تحلیل اصطلاحات نیز از نظر دور نمانده است. در این کتاب جامع که از نوزده عنوان منسجم تشکیل یافته است و موضوعات از ساده به پیچیده مرتب شده‌اند، تمرینهای متنوعی به فراخور بحث طراحی شده است که هر کدام می‌توانند موضوع تحقیقی در مورد استعاره‌های زبان فارسی قرار گیرند. از مزایای دیگر کتاب پاسخ و تحلیل پرسشهای مطرح‌شده در انتهای هر فصل است.

فهرست مطالب این کتاب بدین شرح است:

سخن مترجم

پیشگفتار ویراست دوم

پیشگفتار ویراست اول

فصل اول: استعاره چیست؟

فصل دوم: حوزه‌های مبدأ و مقصد رایج

فصل سوم: انواع استعاره

فصل چهارم: استعاره در ادبیات

فصل پنجم: صورتهای غیرزبانیِ استعاره‌های مفهومی

فصل ششم: بنیان استعاره

فصل هفتم: ماهیت نسبی انطباقهای استعاری

فصل هشتم: الگو‌های شناختی، استعاره‌ها و صورت‌بندی آنها

فصل نهم: استلزامهای استعاری

فصل دهم: گستره استعاره

فصل یازدهم: نظامهای استعاره

فصل دوازدهم: صنعتی دیگر: مجاز

فصل سیزدهم: جهان‌شمولی استعاره‌های مفهومی

فصل چهاردهم: تنوع فرهنگی در استعاره و مجاز

فصل پانزدهم: استعاره، مجاز و اصطلاحات

فصل شانزدهم: استعاره و مجاز در مطالعه زبان

فصل هفدهم: استعاره‌ها و آمیخته‌ها

فصل هجدهم: استعاره در گفتمان

فصل نوزدهم: چگونه این‌همه حلقه را به هم زنجیر کنیم؟

واژه‌نامه توصیفی (انگلیسی به فارسی)

پاسخ تمرینها

منابع

نمایه اعلام و موضوعی

نمایه استعاره‌های مفهومی

نمایه مجازهای مفهومی

کوِچش: زُلتن، مقدمه ای کاربردی بر استعاره، مترجم: شیرین پورابراهیم، تهران، سمت، 500 صفحه، 135000 ريال، 1394.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612