کد خبر:5442
پ
noskhekh-m-1

معرفي و تحليل نسخه خطي «كاشف المشكلات» ابوبكر بن كالنجار شيرازي

نسخه خطي «كاشف المشكلات» بهاء الدين ابوبكر بن كالنجار شيرازي باقي مانده از قرون هفتم و هشتم هجري است.

ميراث مكتوب – تصحيح يك اثر نفيس خطي و تحشيه و تعليق بر تاليفي كه از زمان هاي پيشين بر جاي مانده است، ازآن جا كه مقوم ميراث فاخر قومي و ملي يك كشور است و اطلاعاتي وسيع در باب سلوك، انديشه و ساختار فكري و زباني دانشمندان و متفكران گذشته به دست مي دهد و به دانسته هاي بشر كنوني مي افزايد، پژوهشي اصيل است كه منتقدان ادبي پيوسته بر آن تاكيد كرده اند. نسخه خطي «كاشف المشكلات» بهاء الدين ابوبكر بن كالنجار شيرازي باقي مانده از قرون هفتم و هشتم هجري است كه از آن تنها نسخه اي منحصر به فرد و به خط خود مولف در دست است.

نويسنده به تصريح متن اثرواذعان كتب رجال معاصر وي، از مقام شامخ عرفاني و وجاهت علمي برخوردار بوده و كتاب خود را براي رفع دشواري هاي فهم علوم متداول در زمان خود و به خواهش فضلاي عصر ترتيب داده است. اين كتاب كه به زبان علمي ساده و روشن وگاه آراسته به صناعات لفظي و معنوي در قالب جملاتي كوتاه به رشته تحرير درآمده است، علاوه براشتمال بر اصطلاحات عرفاني و مكاشفات مولف، شامل فصول متعدد ديگر در باب تفسير آيات و احاديث، طب، دشواري هاي حكمي و كلامي و وصاياي مولف است. اين كتاب سه قسم عمده دارد كه هر يك به چندين باب و هر باب به رسالات متعدد تقسيم شده و مجموعاً به 349 رساله منقسم است. اين نوشتار بر آن است با ارائه توضيحاتي چند در باب احوال مولف و بررسي كتاب كاشف المشكلات و مندرجات آن، به بررسي ساختار، سبك و ويژگي هاي زباني اين نسخه خطي بپردازد و آن را از بعد زيباشناختي و ادبي بررسي كند.

متن كامل مقاله «معرفي، بررسي و تحليل نسخه خطي «كاشف المشكلات» ابوبكر بن كالنجار شيرازي نوشته فاطمه كوپا، مصطفي گرجي، سيد علي اصغر ميرباقري فرد و فرشته محجوب كه در مجله متن شناسي ادب فارسي، سال پنجم، شماره 4، زمستان 1392 منتشر شده است را بر روي فايل زير بخوانيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612