کد خبر:5993
پ
فاقد تصویر شاخص

طبری و خواجه رشید (هم سنجی آن دو در تاریخ نگاری)

محمد بن جریر طبری و خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی هر دو از تاریخ نگاران بزرگ در ایران دورۀ اسلامی، نظر به روش و صورت و مادۀ تاریخ نگاریشان برخی افتراق ها و بعضی اشتراک ها با هم دارند.

میراث مکتوب – محمد بن جریر طبری (226 – 310 قمری) و خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی (645 – 718 ق) هر دو از تاریخ نگاران بزرگ در ایران دورۀ اسلامی، نظر به روش و صورت و مادۀ تاریخ نگاریشان برخی افتراق ها و بعضی اشتراک ها با هم دارند.


طبری، چنان که دانسته است، نخستین مؤلف مسلمان به شمار می رود که تاریخ خود را به ترتیب سنواتی (chronology) تدوین کرد، چنین روشی را در تاریخ نگاری شیوۀ «سال نامه» گویند. ولی باید گفت چند دهه پیش از وی، ابوعیسی منجم ایرانی تبار کتاب تاریخ سنی العالم خود را بر حسب سال ها، به شیوۀ یهودی – مسیحی از آغاز آفرینش تألیف نمود که در تاریخ اسلام هیچ گاه سابقه نداشته است.  • ادامه این مقاله نوشته پرویز اذکایی (سپیتمان) که در شماره 58 و 59 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث منتشر شده است اینجا بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612