کد خبر:2057
پ
khatibi-m

رسالۀ منطقی پولُس پارسی و نوآوری در ساخت کتاب

دکتر ابوالفضل خطیبی در ضمیمۀ شمارۀ ۲ گزارش میراث یادداشتی با عنوان رسالۀ منطقی پولُس پارسی و نوآوری در ساخت کتاب نوشته است.

میراث مکتوب – دکتر ابوالفضل خطیبی در ضمیمۀ شمارۀ ۲ گزارش میراث یادداشتی با عنوان رسالۀ منطقی پولُس پارسی و نوآوری در ساخت کتاب نوشته است.
دکتر ابوالفضل خطیبی در بخشی از این یادداشت می نویسد: بتازگی کتابی به دستم رسید با عنوان رسالۀ منطقی پولُس
پارسی،از محمد کریمی زنجانی اصل که در نگاه اول چنان
اصیل می نمود که همۀ کارهای خود را بر زمین نهادم و با ولع
هرچه تمامتر خواندن آن را آغاز کردم. وقتی کتاب جدیدی
دربارۀ اندیشه های فلسفی و دینی عهد خسرو انوشیروان منتشر
شود، مگر میتوان با بی اعتنایی از کنار آن گذشت؟ اما افسوس
که سواد بنده آن قدر کم بود، که نتوانستم بخوبی از این
شاهکار قرن بهره ببرم؛ زیرا دوسوم این کتابِ ۱۱۲ صفحه ای
به زبان سریانی و لاتین است.
متن کامل یادداشت دکتر ابوالفضل خطیبی را در فایل زیر مشاهده کنید.
ضمیمه شماره ۲ دوماهنامه تخصصی گزارش میراث با موضوع کتابسازی و انتحال منتشر شده است.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612