کد خبر:3442
پ
tarikh-my

دیدگاه جوانان به تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران

کتاب پژوهش‌هایی درباره تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران شامل مجموعه مقالات ارائه شده در سومین همایش باستان‌شناسی جوان ایران است

میراث مکتوب – کتاب پژوهش‌هایی درباره تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران شامل مجموعه مقالات ارائه شده در سومین همایش باستان‌شناسی جوان ایران است.
نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ و نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ سال هاى پرثمرى براى باستان شناسى ایران بوده است. طى این یک دهه، نه تنها برنامه هاى متعددى در زمینه کاوش ها و پژوهش هاى باستان شناسى انجام گرفت بلکه آثار قابل ملاحظه اى هم به زیور طبع آراسته شد و بر آگاهى هاى ما از وضعیت باستان شناختى میهن مان افزود.
به ویژه در مدتى که زنده یاد مسعود آذرنوش مدیریت پژوهشکده باستان شناسى کشور را بر عهده گرفت، با انظباطى که بر آن مرکز حکمفرما نمود، ارائه و ثبت و ضبط گزارش هاى باستان شناسى نیز شکل جدى ترى یافت و از این رهگذر هم بایگانى و هم انتشار مدارک علمى شکل آبرومندى پیدا کرد و رو به پیشرفت نهاد. به رغم این تحول کوتاه و گذرا در پژوهشکده باستان شناسى، در دانشگاه و در ساختار آموزشى باستان شناسى تحول چندانى رخ نداد. با این حال، بیرون از چارچوب آموزشى باستان شناسى در دانشگاه ها، حرکت هاى خودجوشى در میان گروه هاى دانشجویى پدید آمد وهسته هاى متعدد علمى دانشجویى جنب و جوش هایى را براى اعتلاى باستان شناسى ایران آغاز کردند. هرچند این کوشش ها – که موج عمده آن در ابتداى نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ و به ویژه در دانشگاه تهران جوانه زد – در آغاز تجربى و با آزمون و خطا همراه بود، اما به تدریج آزموده تر شد و شکل پخته ترى به خود گرفت. از برایندهاى چنین کوشش هایى مى توان به انتشار نشریه هاى دانشجویى نیز در چنین بسترى «گردهمایى باستان شناسان جوان ایران» و برپایى سخنرانى ها و گردهمایى هاى علمى اشاره کرد.
کتاب پژوهش هایی درباره تاریخ, فرهنگ و تمدن ایران به کوشش شهرام زارع به قیمت ۱۸۰۰۰۰ ریال از سوی نشر بصیرت به چاپ رسیده است.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612