کد خبر:9812
پ
adabfarsi_0

دو فصلنامه زبان و ادب فارسی – شمارۀ 233

تازه ترین شمارۀ دو فصلنامۀ علمی – پژوهشی زبان و ادب فارسي (سال پنجاه و نهم، شماره 233، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه تبریز منتشر شد.

میراث مکتوب – تازه ترین شمارۀ دو فصلنامۀ علمی – پژوهشی زبان و ادب فارسي (سال پنجاه و نهم، شماره 233، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه تبریز منتشر شد.
فهرست مقالات این شماره از دوفصلنامۀ زبان و ادب فارسی به شرح زیر است:
كاركردهای بلاغی عناصر دیوانی در غزل فارسی؛ از قرن ششم تا هشتم با تكیه بر غزلیات شاعران برجسته/ میرجلیل اكرمی، مجید واحدپور
مناسبات عرفانی مشایخ آذربایجان با عارفان خراسان/ محمد طاهری خسروشاهی
ریخت شناسی تمثیل های عرفانی با تكیه بر اشعار سنایی، عطار و مولوی/ عبداله طلوعی، دكتر رحیم كوشش، علی صمذی
بازتاب شرایط اجتماعی در تحلیل كنش های گفتاری تفسیرِ عرفانی كشف الاسرار/ سوسن جبری، مریم جعفری
اثبات رخداد های سبكی با استفاده از آمار استنباطی (مطالعه موردی: تشبیهات حروفی در سبك عراقی)/ مرتضی حیدری
نگاهی به وصف های خاقانی برپایه نظریه تقابل های دوگانه/ دكتر اكبر شاملو، غلامرضا سالمیان، نسرین خانی
پژوهشی بر نكته های نویافته محل زندگی خاقانی و جغرافیای تاریخی تبریز (بر اساس سفینه تبریز)/ حسین شهبازی، ساناز جعفرپور ناصر، كریم میمنت نژاد حكم آباد
آن روی سكه جنگ در شاهنامه (بررسی مولفه های جنگ نرم در شاه جنگ روانی رستم)/ دكتر محمد مهدی پور، دكتر احمد فرشبافیان، دكتر محمدرضا عابدی، حسین حسن زاده
بررسی حس آمیزی در اشعار نصرالله مردانی/ دكتر علیرضا محمودی، فاطمه راشكی

صاحب امتياز:  دانشگاه تبريز
سردبير: ميرجليل اكرمی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612