کد خبر:2338
پ
Gozaresh50-51-m

دوماهنامه گزارش میراث شماره ۵۰-۵۱ منتشر شد

گزارش میرا ث ، دوماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزه نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایرانشناسی می باشد که شماره ۵۰-۵۱ آن به تازگی منتشر شده است.

میراث مکتوب- گزارش میرا ث ، دوماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزه نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی می باشد که شماره ۵۰-۵۱ آن به تازگی منتشر شده است.
در این شماره از گزارش میراث مقالاتی از عمادالدین شیخ الحکمایی، بهروز ایمانی، سید عبدالرضا موسوی طبری ، سید محمد دبیرسیاقی، عسکر بهرامی و یوپ لمیر به چاپ رسیده است.

فهرست مطالب این شماره از گزارش میراث را در زیر می خوانید:
سرسخن
ممیزی کتاب، قصه ای قابل حل ۳
شیوه نامه نگارش مقدّمه برای چاپ نسخه برگردان ۷

جُستار
مترجم تاریخ سلانیکی کیست؟ / عمادالدین شیخ الحکمایی ۱۰
اشاره ای به نسب محمد بن یعقوب بن اخی حزام/ جلال شایق، پیمان میکائیلی ۱۳
عبدالکافی بن ابی البرکات، پردازنده اسکندرنامه/ بهروز ایمانی ۱۶
پیوند کیش مهر و پیمان سیاوخش: گزینش قیاسیِ ابیاتی از شاهنامه/ علیرضا حیدری ۱۸

پاره ها و نکته ها
هزار نکته باریک ـ ۲ / سید عبدالرضا موسوی طبری ۲۴
یادداشتی درباره کاغذ خام/ فرزاد ضیایی حبیب آبادی ۳۸
نکته ای درباره چند بیت عربی در امثال و حکم دهخدا / وحید سبزیان پور ۳۹
در آرزوی «خُرامی» به جای «خرابی» / سید محمد دبیرسیاقی ۴۱
کارمزد یک حکاک در دارالخلافه ناصری/ امید رضایی ۴۲
فخر رازی، زین الدین کشی و «فاضل من فضلاء خراسان» / سید محمد عمادی حائری ۴۴

درباره نوشته های پیشین
عذر تقصیر/ سید عبدالرضا موسوی طبری ۴۶
آیا این کتاب به راستی بی ارزش است؟ پاسخی به یک نقد/ هیأت تحریریه نشر مرکز ۵۱
یک یادداشت/ عسکر بهرامی ۵۴
فروغی و بیت مشهور سعدی/ سید محمد دبیرسیاقی ۵۵

ایران در متون و منابع عثمانی (۳)
معرفی آثار تعلیقی زاده محمد صبحی / نصرا لله صالحی ۵۶
نسخه شناسی
الکامل فی الاستقصاء فی ما بلغنا من کلام القدماء/ یوپ لامیر (هلند) ۶۴

بایسته های تصحیح و پژوهش
بایسته های تصحیح ۷۶
بایسته های پژوهش ۷۸

نقد و بررسی
فرهنگنامه مؤلفان اسلامی/ محمدعلی سلطانی ۸۰
گذری بر تاریخ سلانیکی/ محمدرضا ابویی مهریزی ۸۴
برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی/ محمد روشن ۹۱
مجله انجمن بین المللی مطالعات ایرانی/ محمدحسین ساکت ۹۷
عقل سرخ/ مصطفی ذاکری ۹۹
منشآت تفرشی/ علی هاشمی عرقطو ۱۰۷
گفت وگو
با استاد نجیب مایل هروی ۱۱۰

دوماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزه نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی ، دوره دوم، سال ششم، شماره یکم و دوم، فروردین ـ تیرماه ۱۳۹۱

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612