کد خبر:1665
پ
moton-1

دریچه ای به متون پهلوی و اوستایی

یکی از ارکان مهم نسخه شناسی چگونگی آغاز و انجام رسالات است که در شناخت نسخه های خطی و تأثیرپذیری فرهنگ های مختلف نسخه نویسی نقش مهمی ایفا می کند.

میراث مکتوب – یکی از ارکان مهم نسخه شناسی چگونگی آغاز و انجام رسالات است که در شناخت نسخه های خطی و تأثیر پذیری فرهنگ های مختلف نسخه نویسی نقش مهمی ایفا می کند. آغاز و انجام رسالات می تواند بیانگر فرهنگ و اندیشه و دید مذهبی و اجتماعی دورانی باشد که هر رساله به کتابت در می آمده است. هرچند که آغاز و انجام دستنویس های پهلوی و اوستایی با جملات و کلماتی متنوع نگارش شده، متأسفانه تا کنون پژوهشی در این زمینه در مورد دستنویس های اوستایی و پهلوی صورت نگرفته است.
آغاز و انجام در متون پهلوی اوستایی سعی کرده دستنویس های پهلوی و اوستایی را از لحاظ نثر آغازین و انجامین نسخه ها، تأثیر پذیری متقابل آنها با نسخه های خطی فارسی پس از اسلام و تغییراتی که در طول زمان در نگارش و متن آنها حاصل شده است، مورد بررسی قرار دهد. برای انجام این مهم، اساس کار بر دستنویس های موجود در گنجینۀ دستنویس های پهلوی و پژوهش های ایرانی گذاشته شده است. این مجموعه با ۲۲۶ رسالۀ مختلف پهلوی و اوستایی و با توجه به تنوع و گوناگونی آنها می تواند زمینه مناسبی برای بررسی آغاز و انجام رسالات باشد.
آنچه خواندید بخشی از مقدمه کتاب آغاز و انجام در متون پهلوی اوستایی است که به قلم مینا کامبین نگارش یافته است.
کامبین هدف از انجام این پژوهش را بررسی ساختاری آغاز و انجام در متن های پهلوی و اوستایی ذکر کرده و اذعان داشته است که به رغم تلاشی که داشته ممکن است در موارد محدودی، قرائت، آوانویسی و ترجمه از دقت کافی برخوردار نباشد.
گفتنی است، بخش قابل توجهی دستنویس های پهلوی و اوستایی در کتابخانه های مختلف ایران پراکنده اند. علیرغم همه این پراکندگی ها، بخشی از این دستنویس ها توسط محققانی چون دستور کیخسرو جاماسب آسا، که زمانی رئیس کتابخانۀ مؤسسۀ شرقی کاما بود، و به همت اساتید و پژوهشگرانی چون مرحوم دکتر ماهیار نوابی و دکتر محمود طاووسی و دکتر بهرام فره‌وشی به صورت فاکسیمیله در ایران، به وسیله انتشارات مؤسسه آسیایی دانشگاه شیراز، در سال ۱۳۵۵ هـ.ش چاپ شد. این مجموعه ارزشمند، که تقریباً شامل اکثریت متون پهلوی و اوستایی است، تحت نام گنجینۀ دستنویس های پهلوی و پژوهش های ایرانی در پنجاه و هفت جلد در اختیار پژوهندگان و علاقه مندان قرار گرفت.
آغاز و انجام در متون پهلوی اوستایی (بر اساس دستنویس های موجود در گنجینه دستنویس های پهلوی و پزوهش های ایرانی)؛ تهیه و تدوین مینا کام؛بین تهران: انتشارات زرین و سیمین؛ چاپ اول: ۱۳۹۱؛ در قطع وزیری؛ با ۷۹ صفحه و به بهای ۳۵۰۰ تومان منتشر شده است.
معرفی کتاب از زکیه بیات
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612