کد خبر:2196
پ
khojan

خجندی نامه در «آینه میراث» نمایان شد

ضمیمۀ ۲۶ دوفصلنامۀ آینه میراث، ویژۀ کتابشناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون با عنوان خجندی نامه به چاپ رسید.

میراث مکتوب – ضمیمۀ ۲۶ دوفصلنامۀ آینه میراث، ویژۀ کتابشناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون با عنوان خجندی نامه به چاپ رسید.
تألیف خجندی نامه را خورشید. ف. عبدالله زاده و نعمان ن. نعمت اف برعهده داشته اند و ترجمۀ آن نیز بر عهدۀ باقر مظفرزاده بوده است.
ویراستاری این شماره از ضمیمۀ آینۀ میراث را غلامحسین صدری افشار و محمد باقری بر عهده داشته اند.
در این شماره از ضمیمۀ آینۀ میراث پس از مقدمه، در فصل اول دوران، زندگی و خلاقیت خجندی، در فصل دوم خجندی و بیرونی، در فصل سوم خجندی ریاضی دان، در فصل چهارم خجندی اخترشناس و ابزارساز، مطرح شده است.
در ادامه و در بخش پیوست نیز رسالۀ خجندی در میل و عرض بلد، گزارش ابوریحان دربارۀ سدس فخری و نام اخترشناسان معاصر خجندی بیان شده است. بخش آخر این شماره از ضمیمۀ آینۀ میراث به اسطرلاب خجندی اختصاص دارد.
بیست و ششمین ضمیمۀ دوفصلنامۀ آینۀ میراث به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب و با مدیرمسئولی دکتر اکبر ایرانی و سردبیری حسن رضایی باغ بیدی به چاپ رسیده است.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612