کد خبر:5430
پ
akhlagh

خاستگاه اخلاق

کتاب اخلاق نوشتۀ ادگار مورن به ترجمه امیر نیک‌پی از سوی نشر نگاه معاصر به چاپ رسید.

ميراث مكتوب – کتاب اخلاق نوشتۀ ادگار مورن به ترجمه امیر نیک‌پی از سوی نشر نگاه معاصر به چاپ رسید.

اخلاق ششمین جلد از مجموعه روش ادگار مورن است. همان‌طور که خود نویسنده در مقدمه‌ای که برای خواننده‌ی فارسی زبان نگاشته بیان کرده است که در این کتاب به طرح بنیاد اخلاق نمی‌پردازد بلکه هدف او به طور جدی پرداختن به خاستگاه اخلاق است. او در تمام پنج فصل کتاب «پیچیدگی» را به عنوان اصل بنیادین در روابط انسانی مطرح می‌کند، پیچیدگی‌ای که ما را به «اصلاح اندیشه» فرا می‌خواند.

اخلاق مورن، با بحران معاصر اخلاق آغاز می‌شود. او بعد از بررسی انسان‌شناسانه، تاریخی و فلسفی به نوعی به بحران معاصر اخلاق باز می‌گردد و اخلاق خود‌بنیان، جامعه‌‌بنیان و انسان‌بنیان را مطرح می‌کند.

در واقع این کتاب نوعی بازاندیشی مداوم است که نیکی، امکان و ضرورت، یعنی خود اخلاق را مورد بازبینی قرار می‌دهد. اخلاق نمی‌تواند از مسائل پیچیده بگریزد. این امر باعث می‌شود تا رابطه میان شناخت و اخلاق، علم و اخلاق، سیاست و اخلاق، اقتصاد و اخلاق را مورد بررسی قرار دهیم.

او در پی فرمول‌بندی دستورات اخلاقی نیست، بلکه طرح یک پرسش‌واره و یک مشکل اخلاقی است. به اعتقاد او اندیشه پیچیده نمی‌تواند برنامه‌ای را صورت‌بندی کند، راهی را نشان می‌دهد و به وجدان فردی و جمعی فرا می‌خواند. اصل این اندیشه عبارت است از گامی فراپیش بگذار، پیچیدگی به تو کمک خواهد کرد.
ادگار مورن در این کتاب که از پنج فصل با عناوین «اندیشه اخلاقی و اخلاق اندیشه»، «اخلاق، علم و سیاست»، «اخلاق خودبنیان»، «اخلاق جامعه‌بنیان» و «اخلاق انسانیت» تشکیل شده به جست‌وجوی اخلاق پیچیده می‌پردازد و کوشش می‌کند ویژگی یگانه و متکثر آن را نشان دهد.

کتاب اخلاق نوشتۀ ادگار مورن به ترجمه امیر نیک‌پی 220 صفحه به بهاي 12 هزار تومان از سوی نشر نگاه معاصر منتشر شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612