کد خبر:2877
پ
hermontiksanaee

حدیقه سنایی در بوته نقد هرمنوتیک

نقد هرمنوتیک در دیوان و حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی نوشتۀ فرید شعبانی از سوی انتشارات سفیر اردهال راهی بازار کتاب شده است.

ميراث مكتوب – نقد هرمنوتیک در دیوان و حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی نوشتۀ فرید شعبانی از سوی انتشارات سفیر اردهال راهی بازار کتاب شده است.

ادبیات در هر شکل و قالبی که باشد، نمایشگر زندگی و بیان کننده ارزشها و معیارها و ویژگی هایی است که زندگی فردی و جمعی بر محور آن ها می چرخد، نقد و بررسی و ارزیابی آثار ادبی نیز چنین است و نمی تواند به دور از آن ارزشها و معیارها باشد و بی توجه از کنار آنها بگذرد، به عبارت دیگر نقد و بررسی آثار ادبی را از دیدگاهی می توان درس زندگی نامید.

با همه این اوصاف و پیشینۀ ادبیات ما، نمی توان رد پای بحث های دامنه دار ادبیات برون مرزی را از آیینۀ ادبیات خودمان محو کنیم چرا که همه ادبیات جهان، آنهم در عصر جدید با گسترش علم مدرن دقیقاً موازی هم هستند و بر این مبنا تعاریف مختلفی می توان از بن مایه های ادبیات گذشته و حال بیرون کشید و از نظریات اساتید فن در حوزه ادبیات و هنر بهره برد.

علم هرمنوتیک طی چند قرن اخیر توانسته است در قامت یک دانش یا فن مستقل، جایگاه ویژه ای در حوزۀ تفکر بشری پیدا کند. در بررسی علم هرمنوتیک حوزه های مختلفی قابل بحث است. یکی از مهم ترین حوزه های علم هرمنوتیک، تأویل شعر است.

آثار سنایی غزنوی در سبک عراقی علاوه بر اینکه جایگاه ویژه ای در شعر فارسی دارند، بستر مناسبی برای تأویل به شمار می آیند. حضور گسترده، مستقیم و غیر مستقیم آیات و احادیث از یک سو و مشرب عرفانی این حکیم از سوی دیگر توانسته است زمینه را برای استفاده از این متون به عنوان نمونه هایی از متون غنی شعر فارسی در حوزۀ تأویل فراهم سازد. در این کتاب ضمن تفسیر و تبیین نظریه های هرمنوتیک، با استناد به معتبرترین تفاسیر موجود از قرآن و آثار سنایی به نقد هرمنوتیکی مهم ترین آثار سنایی غزنوی (حدیقة الحقیقة، دیوان اشعار و مثنوی طریق التحقیق) پرداخته شده است.

این مجموعه از هفت فصل تشکیل شده است:

کلیات پژوهش، مبانی تئوریک پژوهش، سیری در آثار و احوال سنایی، نقد هرمنوتیک در حدیقه الحقیقة، نقد هرمنوتیک در دیوان اشعار، نقد هرمنوتیک در مثنوی طریق التحقیق و بحث و نتیجه گیری و مرور کلی بر اندیشه های سنایی.

در روند تألیف این کتاب علاوه بر روند بررسی عرفان سنایی، مسائل کلامی و فلسفی، شخصیت پردازی سنایی، جامعه شناسی شعر سنایی و ادبیات تطبیقی مورد تحقیق قرار گرفته است.

نقد هرمنوتیک در دیوان و حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی نوشتۀ فرید شعبانی در شمارگان 550 نسخه، 256 صفحه به بهای 70000 ریال از سوی انتشارات سفیر اردهال راهی بازار کتاب شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612