کد خبر:4703
پ
Aydenloo-m-3

تُخشان؛ تصحیح واژه ای تصحیف شده در شاهنامه

سجاد آیدنلو، در جلد هفتم مجلۀ فرهنگ نویسی مقاله ای با عنوان «تُخشان؛ تصحیح واژه ای تصحیف شده در شاهنامه» نگاشته است.

ميراث مكتوب – سجاد آیدنلو، دانشیار دانشگاه پیام نور ارومیه در جلد هفتم مجلۀ فرهنگ نویسی مقاله ای با عنوان «تُخشان؛ تصحیح واژه ای تصحیف شده در شاهنامه» نگاشته است.

در شاهنامه پس از نِقاري که میان بهرام چوبینه و هرمزد نوشین روان پیش می آید و پهلوان به رهنمونیِ گوري به دیدار زنی تاجدار و ناشناس می رود، با بزرگان لشکر خویش درباره آزردگی اش از شاه سخن می گوید و مهتران او را به گردنکشی در برابر هرمزد و گرفتن تاج و تخت شهریاري برمی انگیزند، اما گُردیه خواهر پهلوان و روشن روانِ بهرام از این اندیشه و سخنان برادر و یارانش برآشفته می شود. بیت مربوط در شاهنامه تصحيح دكتر خالقي مطلق و همكارانش چنين است:

زگفتارشان خواهر پهلوان
همي بود پيچان و تيره روان

درباره واژه پيچان در نسخه بدل ها فقط ضبط دست نويس توپقاسراي (903 قمري) (با علامت «س 2» كه «ئجشان» (حرف اول بدون نقطه) است.

از اينجا مي توان گفت كه نگاشته ديگر نسخه هاي استفاده شده در تصحيح دفتر هفتم چاپ دكتر خالقي مطلق «پيچان» بوده كه در متن نيز انتخاب شده است.

متن كامل اين مقاله را بر روي گزينه دريافت فايل مطالعه كنيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612