کد خبر:4263
پ
tazkarealzakerin-m

تصحیح سه رساله از محقق بیدگلی

میرزا محمدبن سلطان محمّد اردبیلی معروف به محقق اردبیلی از عرفا و شعرای عصر صفوی است.

ميراث مكتوب – میرزا محمدبن سلطان محمّد اردبیلی معروف به محقق اردبیلی از عرفا و شعرای عصر صفوی است که در قرن دهم و یازدهم می‌ زیسته و از شاگردان قاضی اسدالله کوپایی کاشانی بوده است.

محمود طیار مراغی در مقاله نگاهی به نسخه‌های خطی کتابخانه مدرسه سلطانی کاشان (آینه میراث، شماره 16، ‌صفحه 79) آورده است: سه رساله ارزشمند عرفانی فارسی: تبصره‌الناظرین و تذکره‌الذاکرین، رساله صوفیه صفویه، مناجات محمد بن سلطان محمد محقق اردبیلی بیدگلی … نسخه شماره 356 با تاریخ کتابت 1079ق»

آثار دیگر وی عبارتند از:

1. دیوان در دوازده هزار بیت که گویا نسخه‌ای از آن در دست نیست.

2.رسالة تیسیرالمرام لتفسیر الکلام به عربی.

3.ریاض‌العارفین و منهاج‌السالکین در هشت روضه در موضوع عرفان و تصوّف.

فهرست مطالب کتاب به این قرار است:

شرح‌ حال میرزا محمد اردبیلی معروف به محقق بیگدلی

منتخب اشعار محقق

معرفی نسخه ‌ها

تذکرةالذاکرین

رسالة‌ صوفیة صفویه

رساله سوال و جواب / محمّد بن حسین الهی اردبیلی

مناجات

پایان بخش کتاب تصویری از آرامگاه محقق بیدگلی است و کتاب فاقد هرگونه اعلام، نمایه و کتابنامه است.

در این تصحیح از سه نسخه استفاده شده است:

1- مجموعه خطی شماره 356 کتابخانه مدرسه سلطانی کاشان حوزه علمیه امام خمینی

2- تبصره الناظرین و تذکره العارفین، نسخه خطی شماره 345 کتابخانه مدرسه نمازی خوی

3- رساله سوال و جواب از محمدبن حسینی الهی اردبیلی، رساله دوم مجموعه خطی شماره 1766 مرکز احیاء میراث اسلامی.

شایان ذکر است رساله سوال و جواب از الهی اردبیلی است.

تصحیح چهار رساله تذکرةالذاکرین، رسالة‌ صوفیّة صفویه، رسالة سوال و جواب و مناجات (عنوان رساله سوال و جواب روی جلد ذکر نشده است) توسط افشین عاطفی و ویرایش احمد مزرعتی در 500 نسخه از سوی انتشارات همگام با هستی منتشر شده است.

منبع: كتابخانه مجلس شوراي اسلامي

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612