کد خبر:3600
پ
فاقد تصویر شاخص

ایران، تاریخ و میراث

كتاب ايران تاريخ و ميراث نوشته جان اِي. بويل به ترجمه جعفر محسني از سوي انتشارات ققنوس منتشر شد.

ميراث مكتوب – كتاب ايران تاريخ و ميراث نوشته جان اِي. بويل به ترجمه جعفر محسني از سوي انتشارات ققنوس منتشر شد.
كمتر كشوري وجود دارد كه از نظر قدمت و تنوع تاريخي بتواند با ايران رقابت كند. كافي است به يكي از نقشه‌هاي خاورميانه نگاهي بيندازيم تا دريابيم چرا تاريخ اين منطقه از جهان اينقدر پر حادثه بوده است.
بخش عمده كشور ايران بين فرورفتگي ‌هاي درياي خزر و خيج ‌فارس قرار گرفته است و در نتيجه قلمرو آن اغلب پلي براي مهاجرت مردم و قبايل مناطق پهناور آسياي مركزي و فراسوي آن به سمت غرب و گاهي در جهت عكس بوده است.
عيلامي‌ ها اولين مردمان ايران بودند كه از تاريكي عصر باستان به روشنايي اوايل دوره تاريخي پا نهادند. آنها در بعضي از مناطق كوهستاني جنوب غربي ايران ساكن شدند و بعضي ديگر در جلگه‌هايي كه امروزه با نام خوزستان شناخته مي ‌شود زندگي خود را آغاز كردند. آنها صنعتگران ماهري بودند و به موقع خط تصويري را كه از آشوريان اقتباس كرده بودند، ابداع كردند كه بعدها خط ميخي جايگزين آن شد.
يادآور مي شود پروفسور بويل – نويسنده اين كتاب – رئيس دپارتمان مطالعات ايران در دانشگاه منچستر انگلستان است.
«بويل» ويراستار جلد پنجم تاريخ كمبريج است كه فصل مربوط به ايلخانيان ايران را براي آن نوشته و در حال حاضر مشغول ويراستاري جلد ششم آن است. پروفسور بويل نشان و مدال درجه يك سپاس را از وزارت آموزش و پرورش ايران در سال 1958 به خاطر ترجمه خود از تاريخ جهانگشاي جويني مورخ قرن سيزدهم دريافت كرد.
كتاب ايران تاريخ و ميراث نوشته جان اِي. بويل به ترجمه جعفر محسني از سوي انتشارات ققنوس به بهاي ۱۱۰۰۰۰ ريال منتشر شده است.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612