کد خبر:4937
پ
Diwan-e Attar-C

انتشار تصحیح انتقادی تازه ای از دیوان عطار نیشابوری

فریدالدین محمد عطار نیشابوری شاعر و عارف بزرگ سدۀ ششم هجری از مفاخر فرهنگ و ادبیات ایران است.

ميراث مكتوب – فریدالدین محمد عطار نیشابوری شاعر و عارف بزرگ سدۀ ششم هجری از مفاخر فرهنگ و ادبیات ایران است. اما متأسفانه آنچه از دیوان او تا پیش از این منتشر شده است معتبر و قابل اعتماد نیست زیرا آن چاپها اشعاری را در بردارد که عطار نیشابوری هرگز آنها را نسروده و همچنین ضبطهایی نادرست از سخن عطار را ارائه کرده است.

از دیوان عطار نیشابوری تاکنون دو تصحیح مشهور عرضه و چاپ شده است: یکی متن مصحح شادروان استاد سعید نفیسی است (چاپ نخستین: تهران 1319 ه.ش) که چاپ سوم آن نیز با تجدید نظر و اصلاحات در سال 1339 ه.ش انتشار یافته. تصحیح دیگری هم از این دیوان به توسط شادروان دکتر تقی تفضلی، ابتدا در ضمن انتشارات انجمن آثار ملی (1341 ه.ش) و سپس بار دیگر با تجدید نظر در عداد نشرات بنگاه ترجمه و نشر کتاب به عمل آمد که در تهران به سال 1345 ه. ش انتشار یافت و چاپ چهارم آن نیز در سال 1366 ه.ش انجام گرفت.

کتاب حاضر به گفتۀ مصححان تاکنون بهترین و معتبرترین تصحیح انتقادی از دیوان عطار نیشابوری است که مصححان آن را طی بیش از بیست سال با دقت و حوصله بر اساس هفت نسخۀ خطی کهن فراهم کرده اند. همچنین این کتاب را یک نمونۀ برجسته و عالی در تاریخ تصحیح متون ادب فارسی می توان محسوب کرد که معیارهای علمی تصحیح در آن به دقت رعایت شده است.

به گفتۀ مصححان این اثر اساس کار تصحیح 5 نسخه کامل و گه گاه نیمه کامل بوده است که مصححان ابتدا تمامی آن نسخ را به طور جداگانه استنساخ کرده اند و پس از تلفیق به ترتیب الفبایی قوافی مرتب کرده اند و پس از مقابلۀ تمامی نسخه ها با یکدیگر، تفصیل نسخه بدلها را ذیل هر غزل و قصیده در پانویس ثبت کرده اند. ضمناً در بالای هر شعری در سمت راست شمارۀ غزل یا قصیده قرار داده اند و در سمت چپ نام رمز نسخه ها را به ترتیب تقدم ثبت کرده اند که خواننده در نظر نخست پی ببرد که آن غزل و قصیده در کدام و چند نسخه بوده است و اعتبار آن را بسنجد.

شماری بسیار از اشعار را هم که به نظر مصححان به نام عطار به ویژه در نسخه های متأخر داخل شده است و نسبت آنها به عطار بعید می نماید، در بخشی دیگر با عنوان «ملحقات» ثبت و ضبط کرده اند تا در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار گیرد.

مقدمۀ این کتاب نیز در شناخت سبک شعری و شاعری عطار و واژه نامۀ پایانی و کشف الابیات دیوان بر ارزش آن افزوده است.

دیوان عطار نیشابوری (متن انتقادی بر اساس نسخه های خطی کهن) به سعی و تصحیح مهدی مداینی، مهران افشاری و با همکاری و نظارت علیرضا امامی در شمارگان 1000 نسخه، به بهای 450000 ریال از سوی نشر چرخ منتشر شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612