کد خبر:1603
پ
bbannaer

افشای کتابسازی ها در «گزارش میراث»

ضمیمۀ شمارۀ ۲ دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی) با موضوع کتابسازی ها و انتحال منتشر می شود.

میراث مکتوب – ضمیمۀ شمارۀ ۲ دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی) با موضوع کتابسازی ها و انتحال منتشر می شود.
ضمیمۀ شمارۀ ۲ دوماهنامۀ گزارش میراث شامل دو بخش است؛ بخش نخست به مقالات اختصاص دارد و بخش دوم شامل گفت و گو با اساتید و کارشناسان می شود.
در بخش نخست مقالاتی با عناوین «مقالات دو یا چند مؤلفی، آفتی نوظهور در تحقیقات ادبی»، «حکایت عبدالغفار نجم الدوله از سرقت آثارش»، «ناشران بچاپ و بفروش»، «بر جامع البین چه گذشت»، «سارق (گرسنه)»، «سه نمونه از سرقت در زمینۀ کتاب های مذهبی»، «نقش دانشگاه ها در شیوع پدیدۀ کتابسازی و تکلفات اداری»، «نابرده رنج گنج میسر نمی شود»، «سیوطی و رسالۀ ارزشمند وی پیرامون حقوق تألیف»، «درنگ بر یک فرهنگ»، «فرهنگ مصطلاحات نسخه شناسی: تألیف یا ترجمه؟ حکایت یک سرقت ادبی»، «تنقیح الابحاث للملل الثلاث: تصحیح مجدد یا سرقت» و «از ساختن کتاب تا کتاب سازی» به قلم سجاد آیدانلو، محمد باقری، الوند بهاری، اکبر ثبوت، ابوالفضل خطیبی، سید ابراهیم سیدعلوی، قاسم صافی، علی صفری آق قلعه، محمد عبدلی، فرهاد قربان زاده، محمدعلی کاتب و مجدالدین کیوانی به چشم می خورد.
در بخش دوم نیز با استادانی همچون عبدالحسین آذرنگ، آذرتاش آذرنوش، سیدعلی آل داوود، سجاد آیدانلو، موسی اکرمی، حسن انوشه، نصرالله پورجوادی، جویا جهانبخش، ابوالفضل حافظیان بابلی، نجفقلی حبیبی، اصغر دادبه، سیدمحمد دبیرسیاقی، علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، علی رواقی، محمدحسن سمسار، علی اشرف صادقی، منوچهر صدوقی سها، احد فرامرز قراملکی، اصغر قائدان، عبدالرحیم قنوات، میرجلال الدین کزازی، مجدالدین کیوانی، نجیب مایل هروی، فتح الله مجتبایی، محمود مدبری، حسین معصومی همدانی، محمدرضا موحدی، اکبر نحوی، مهدی نوریان، محمدجعفر یاحقی و یحیی یثربی درباره معضل کتابسازی و پخته خواری، پایان نامه سازی و مقاله سازی گفت و گو شده است.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612