کد خبر:5514
پ
eskandarname-m-2

اسکندرنامه آسیای مرکزی

اسکندرنامه تحریرهای متعدد و منظوم و منثور دارد که مشهورترین اثر منظوم در آن رشته از آن نظامی گنجوی و قدیم ترین نسخۀ فارسی متن کهنی است که به کوشش استاد ایرج افشار به چاپ رسید.

ميراث مكتوب – اسکندرنامه تحریرهای متعدد و منظوم و منثور دارد که مشهورترین اثر منظوم در آن رشته از آن نظامی گنجوی و قدیم ترین نسخۀ فارسی متن کهنی است که به کوشش استاد ایرج افشار به چاپ رسید. اسکندرنامۀ عامیانۀ متأخر رایج در ایران همانا تحریر منسوب به منوچهر حکیم است که دو تصحیح از کهنه ترین نسخه های آن به کوشش اینجانب صورت گرفته (میراث مکتوب 1384، سخن 1388) و گزیدۀ ویراسته ای از کلیات هفت جلدی آن تحت عنوان اسکندر و عیاران توسط نشر نی (1383) انتشار یافته است.

اما آنچه اکنون مورد بحث است اسکندرنامه طبق روایت رایج در آسیای میانه است که باید صریحاً عرض کنم که تقریباً جز اسم اسکندر و بعضی قهرمانان دیگر و نیم رنگی از زمینۀ تاریخی اصلی، هیچ قدر مشترکی با اسکندرنامۀ «منوچهر حکیم» ندارد (شاید تقریباً پنج درصد با آن قدر مشترک داشته باشد).

براي مطالعه متن كامل اين يادداشت نوشته عليرضا ذكاوتي قراگزلو كه در ماهنامه جهان كتاب، سال نوزدهم، شماره 1-2 (پياپي 300) منتشر شده است بر روي گزينه دريافت فايل كليك كنيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612