کد خبر:4812
پ
فاقد تصویر شاخص

احوال و آثار دولتمرد دانشمند

کتاب خواجه رشید الدین فضل الله همدانی تألیف دکتر هاشم رجب زاده از سوی دفتر پژوهش های فرهنگی منتشر شد.

ميراث مكتوب – کتاب خواجه رشید الدین فضل الله همدانی تألیف دکتر هاشم رجب زاده از سوی دفتر پژوهش های فرهنگی منتشر شد.

دکتر هاشم رجب زاده در این کتاب با نگاهی اجمالی به زندگی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی و احوال او، این دانشمند ایرانی را برای مخاطبان، به ویژه جوانان معرفی کرده است.
رشید الدین فضل الله که در سراسر دورۀ سلطنت غازان خان، جانشین او الجایتو و هم در ابتدای سلطنت ابوسعید مقام وزارت ایلخان را داشت، طبیبی عالم، مورخی دانشمند، حکیم و متکلمی خوش فکر و در شماری دیگر از دانش های زمان خود – مانند معرفت نباتات و جواهرشناسی – صاحب نظر و تألیف بود.

او به واسطۀ علم و مهارتی که در طب داشت به درگاه ایلخان راه پیدا کرد و به مایۀ تدبیر، قابلیت و سیاستی که از خود نشان داد مرتبه ای والا یافت. رشیدالدین در تاریخ نگاری نیز مقامی ممتاز دارد و تألیفات تاریخی وسیع او که تاریخ عالم را در برمی گیرد به لحاظ وسعت، اعتبار و شیوۀ علمی که در تدوین و نگارش آن – از نظر استفاده از منابع اصیل و مورد اعتماد و ارزیابی مآخذ تألیف – به کار رفته اعجاب و تحسین محققان را برانگیخته، هرچند که این گنجینۀ علم، حکمت و تاریخ ایران هنوز به طور گسترده تحقیق نشده و حتی بالتمام انتشار نیافته است.

این دفتر که از سلسلۀ «از ایران چه می دانم؟» منتشر می شود با هدف گرامی داشت این بزرگ مرد علم، ادب، حکمت و تاریخ ایران، به ویژه برای آشناساختن جوانان آماده شده است.

وزارت در دورۀ ایلخانان، احوال رشیدالدین فضل الله، رشید الدین دولتمرد؛ گرایش «اسلامی» و «ایرانی» در حکومت، دستگاه و شیوۀ ملکداری، دولتمرد دانشمند و آبادانی ملک و بنیاد خیر عناوین فصل های کتاب خواجه رشید الدین فضل الله همدانی است.

کتاب خواجه رشید الدین فضل الله همدانی نوشتۀ هاشم رجب زاد در شمارگان 1500 نسخه به بهای 50000 ریال از سوی دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر شده است

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612