کد خبر:19104
پ
ZA-34

آینۀ میراث – ضمیمۀ 34

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛
دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ 34، سال 1393؛
منظومۀ گوی و چوگان «کارنامه»؛ سرودۀ قاسمی گنابادی (930-982ق)؛
مقدمه، تصحیحات و تعلیقات: بهرام گرامی، زهرا مجیدی (یوسفی)

 

 

ضمیمه شماره 34 آینه میراث، دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛

دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ 34، سال 1393؛

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 3/51400 مورخ 1391/3/17 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

منظومۀ گوی و چوگان «کارنامه»؛ سرودۀ قاسمی گنابادی (930-982ق)؛

مقدمه، تصحیحات و تعلیقات: بهرام گرامی، زهرا مجیدی (یوسفی)

 

 

فهرست مطالب

 مقدمه /7

1. در حمد و ستایش خداوند / 21
2. اظهار نیاز و عذرخواهی  /28
3. در نعت رسول و مدح آلش / 31
4. در منقبت علی و آلش / 33
5. در باعث نظم کارنامه / 34
6. آیینۀ صورت و معانی / 37
7. شد طوطی طبع من شکربار / 45
8. در وصف بهار عالمآرای / 47
9. در طعنۀ آسمان زمین را / 51
10. در طعن زمین به چرخ افلاک / 52

11. در مدح و ثنای شاه «تهماسب» / 53

12. در مدح و ثنای شاه «القاس» / 58

13. در مدح و ثنای حضرت «سام» / 60

14. مداحی شاهزاده «بهرام» / 63

15 . در وصف خط خلیل دوران / 65

16. محبوبی و التفات «طالش» / 67

17. در وصف «یگان» یگانۀ دهر / 69

18. در عشوه و ناز «یول قلی بیگ» / 71

19. «سلطان قلی» آن بت پریزاد / 73

20. آن سرو ریاض جان «کرم بیگ» / 75

21. زیبا صنمی «محمدی» نام / 76

22. «رستم» صنمی به دلبری طاق / 78

23. سر خیل پریوشان «مظفر» / 79

24. از خیل بتان به نام «مقصود» / 80

25. «عبدالله» آن گل سمنبر / 81

26. گوی از می شوق شاه سرمست / 82

27. در جلوۀ شاهزاده «القاس» / 85

28. در بردن گوی حضرت «سام» / 86

29. در جلوۀ شاهزاده «بهرام» / 87

30. وصف شب و بزم شاه عالم / 88

31. آن ماه که نام او «تمُر» بود / 90

32. در وصف کمان و تیر و ماه است / 93

33 . اندر صفت شکار گوید / 99
34 . چون رفت خزان و شد زمستان / 196
35 . شه کرد هوای شهر تبریز / 198
36 . در منع دل از تباهکاری / 111
37 . کلک من و نظم روحپرور / 114

کتابنامه / 197

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب/ مدیر مسئول: اکبر ایرانی/ سردبیر: مجد الدین کیوانی/ معاون سردبیر: عسکر بهرامی/ مدیر داخلی: حسنا سادات بنی طباء

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612