کد خبر:18904
پ
A10-11-jeld-m

آینه میراث10-11، پاييز و زمستان 79

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون، سال سوم، شماره 2 و 3 [پیاپی 10-11]، پاييز و زمستان 79

میراث مکتوب-
فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون، سال سوم، شماره 2 و 3 [پیاپی 10-11]، پاييز و زمستان 79
فهرست مطالب
فهرست عربی مطالب
فهرست انگلیسی مطالب
یادداشت آینه
جشن انتشار 110 جلد کتاب در سال امام علی (ع): اکبر ایرانی/ 2
مقاله
مرآت واردات، متنی ناشناخته دربارۀ سالهای پایانی فرمانروایی و فروپاشی دولت صفوی: دکتر منصور صفت گل/ 3
شرق شناسان و میراث اسلامی (بخش اول): دکتر علی ابراهیم نملة، ترجمه علی بهرامیان/ 11
بازجست سرزمین «واق واق»: یوسف الهادی، ترجمه جویا جهانبخش/ 16
نقد و معرفی کتاب
شرح الأربعین و نکاتی دربارۀ اندیشۀ قاضی سعید قمی: فاطمه فنا/19
تاریخ چین از جامع التواریخ خواجه رشیدالدین فضل الله: محمد روشن/ 23
دو استدراک از سعادت نامه یا رزونامۀ غزوات هندستان: نوید سادات/ 29
زبور آل داوود و وجوه ارزشی آن: سید سعید میرمحمدصادق/ 30
گزارشی از کتاب تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین: دکتر فاطمه السادات تهامی/ 34
انقلاب الأسلام بین الخواص و العوام: سعید یاسین/ 36
گنجینۀ بهارستان: نوید سادات/ 39
برگی از متون
داستان اسکندر و فورک/ 41
اسراف و امساک ـ فراق نامه/ 42
در آستانۀ تحقیق و نشر
اشراف التواریخ: سوسن اصیلی/ 43
دربارۀ ترجمه ای کهن به عربی از تذکرة الأولیاء: دکتر صادق خورشا/ 45
فتوحات فریدونیه: سیدسعید میرمحمدصادق، محمدنادر نصیری مقدم/ 46
الأیضاح عن اصول صناعة المساح و رساله ای که ترجمۀ فارسی آن خوانده شده است: مهندس یونس کرامتی/ 48
آشنایی با شَفَروَه و دیوان او: عصمت اسماعیلی/ 53
عبدالله خان قراگوزلو و شناسۀ مختصری از آثار وی: نادره جلالی/ 56
در جست و جوی نسخ خطی
فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ غازی خسروبیگ: کارا خلیلویچ نامیر/ 62
آشنایی با مصححان و محققان
به ایرانم، به ایران گرامیم، به ایران جاودانیم: نادره جلالی/ 64
درباره تصحیح متون
اصول نظری فهرست نگاری: پرویز اذکائی/ 70
شیوۀ نقد و تصحیح متون: دکتر عبدالحسین زرین کوب/ 73
مصاحبه
گفت و گو با استاد مبشّر الطرازی: اکبر ایرانی/ 77
شایسته و باسته های نشر
نظری به پنج اثر: دکتر صادق خورشا، اصغر دلبری پور، محمدحسین نصیری کهنموئی/ 83
مراکز علمی و فرهنگی
آشنایی با مرکز احیاء میراث اسلامی: علی رفیعی علامرودشتی/ 86
یاد
پاییز در دانشکده: 1- یادی از دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی/ 91
پاییز در دانشکده: 2- خودنوشت فرهنگی دکتر نورالله کسایی/ 96
گزارش
اهدای دو مجموعۀ ارزشمند به کتابخانه مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی/ 101
نمایۀ موضوعی تازه های نشر در زمینۀ میراث مکتوب/ 111
اخبار / 113
نامه ها
اشتباهی که برنمی گردد: منوچهر ستوده/ 116

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612