اکبر ایرانی ۴

گواهی ثبت جهانی آثار مولانا در یونسکو

میراث مکتوب- از ۱۱ اثری که ثبت جهانی شده، توفیق نگارش مطالب، تهیه، تنظیم و تشکیل پروندۀ ۴ اثر جهانی، دو اثر برای ثبت مشترک و منطقه‌ای و سه اثر ...
چهارشنبه 11 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612