۶۲۵۶۹۸۴۳-۲

مصاحبه تاریخ شفاهی با احمد سمیعی گیلانی

کتاب «گوهرنشان ادب» مصاحبه تاریخ شفاهی با احمد سمیعی (گیلانی)» به کوشش پیمانه صالحی، در انتشارات کتابخانه ملی منتشر شده است.
شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612