۱۴

گلبن کتابشناس

آنچه در ادامه می‌خوانید یادداشت جمشید کیانفر مصحح و پژوهشگر، در سوگ مرحوم محمد گلبن است
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612