۵۳۴۲-۲

گفتارهای جاپان منتشر شد

کتاب «گفتارهای جاپان» شامل متن دو سخنرانی دکتر عارف نوشاهی است که در دسامبر ۲۰۲۲ در دانشگاه کیوتو و دانشگاه مطالعات خارجی توکیو با حضور دانشمندان ژاپنی و ایرانی ایراد شده است.
دوشنبه 22 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612