irani.1.m1

بزرگترین دشمنان میراث مکتوب، بی‌توجهی متولیان به پدیده کتاب‌سازی و …

از اکبر ایرانی درباره آمار کتب خطی ایرانی در داخل و خارج از کشور، چگونگی دستیابی به این میراث مکتوب و ... پرسیدیم
پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱
razavi-Copy-Copy

از کاغذ سلجوقیان

اولین دفتر از گنج نامه رضوی، مجموعه مقالاتی است که با اشراف محمد وفادار مرادی و به سعی و اهتمام کارشناسان و فهرست نگاران اداره مخطوطات و دیگر مؤسسات فرهنگی تهیه شده است.
سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612