بیهقی ۲

تاریخ بیهقی یک کتاب عبرت‌آموز اخلاقی است

حدود دو سال پیش یعنی سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، اول آبان ماه با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ادیب و تاریخ نگار برجسته ایرانی نامگذاری شده است.
دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612