آیدنلو

کهن‌ترین اشارات به شخصیت‌ها و داستان‌های شاهنامه در اورمیّه

میراث مکتوب- «کهن‌ترین اشارات به شخصیت‌ها و داستان‌های شاهنامه در اورمیّه» عنوان مقاله‌ای از سجاد آیدنلو است که به تازگی و در شمارۀ 159 مجلۀ بخارا چاپ و منتشر شده ...
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612