۲۱_۹۳۷۴۹۷۹۲۵

نسخ خطی به نام علامه بهابادی در کتابخانه سلیمانیه استانبول

دبیرخانه کنگره علمی علامه بهابادی از وجود ۱۰۹ نسخه خطی به نام علامه بهابادی در کتابخانه سلیمانیه استانبول خبر داد که از این تعداد ۳۲ نسخه غیرتکراری است.
چهارشنبه 12 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612