۶۴

درآمدی بر زبان بلخی

زبان بلخی یکی از زبان‌های ایرانی میانهٔ شرقی است که برای چندین سده در میان ساکنین مناطق شمالی افغانستان رواج داشته است
یکشنبه 21 مهر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612