170244907050657700

میراث خوشنویسی در آیینه کتیبه‌ها

نشست «میراث خوشنویسی در آیینه کتیبه‌ها» همزمان با هفته پژوهش به همت پژوهشکده زبان‌شناسی برگزار شد.
چهارشنبه 22 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612