۷۵۶۳۶۸

طریقت صفویه و شرح ترکیب‌بند محتشم کاشانی

نشست نقد و بررسی کتاب «طریقت صفویه و شرح ترکیب‌بند محتشم کاشانی» با حضور محمدعلی سلطانی و قطب‌الدین صادقی، توسط مؤسسه اطلاعات برگزار شد.
یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612