فاقد تصویر شاخص

کتابشناسی جان و نسخه‌شناسی کالبد است

نشست آشنایی با اصول فهرست‌‌نویسی نسخه‌های خطی با سخنرانی دکتر سیدمحمد طباطبایی «منصور» روز گذشته 10 شهریور در مؤسسۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک برگزار شد
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612