فهرست نسخه‌های خطی فارسی دانشگاه بنارس

فهرست نسخه‌های خطی فارسی دانشگاه بنارس

میراث مکتوب- «فهرست نسخه‌های خطی فارسی دانشگاه بنارس»، گردآوری اَمرِت لعل عشرت (۱۹۳۰-۱۹۸۹م.)، با ترجمۀ حوری سادات پروین‌فر، با پیشگفتار سیدحسن عباس، استاد دانشگاه هندوی بنارس هند، از سوی مؤسسۀ ...
سه‌شنبه 25 مهر 1402
فهرست نسخه‌های خطی فارسی دانشگاه بنارس

«فهرست نسخه‌های خطی فارسی دانشگاه بنارس» منتشر شد

«فهرست نسخه‌های خطی فارسی دانشگاه بنارس»، گردآوری اَمرِت لعل عشرت (۱۹۳۰-۱۹۸۹م.)، با ترجمۀ حوری سادات پروین‌فر، با پیشگفتار سیدحسن عباس، استاد دانشگاه هندوی بنارس هند، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.
دوشنبه 24 مهر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612