اکبر ایرانی ۲_۴

حضور میراث مکتوب در کتابخانه‌های جهان

بحمدالله در این کار کامیاب شدم تا کتابهای میراث مکتوب را در جای‌جای مراکز ایران‌شناسی و کتابخانه‌های معتبر خارجی به چشم ببینم.
سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612