3369696

مقایسۀ اندیشۀ فیلسوفان اسلامی و غربی در باب حکمت عملی

کتاب «جایگاه‌شناسی حکمت عملی» به همت سازمان سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.
پنج‌شنبه 11 دی 1348
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612