۵۷

نخستین کارگاه نسخه‌شناسی نسخ خطی اسلامی در ژاپن

به همت مؤسسۀ مطالعات پیشرفته درباره آسیای دانشگاه توکیو و دانشگاه تهران، نخستین کارگاه نسخه شناسی نسخ خطی اسلامی، طی روزهای ۲۵ خرداد، اول و هشتم تیرماه سال جاری، در محل این مؤسسه برگزار شد
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612