چند برگ تفسیر قرآن عظیم

«چند برگ تفسیر قرآن عظیم» منتشر شد

انتشارات فرزان روز کتاب «چند برگ تفسیر قرآن عظیم شامل پاره‌هایی از سوره‌های شُعَرا و نَمْل» به کوشش رضوان مسّاح و مرتضی موسوی با پیشگفتاری از بهاءالدین خرّمشاهی را چاپ و منتشر کرد.
شنبه 9 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612