ابوئی مهریزی ۳

انتشار عکسی نسخ خطی شاخص، نقطۀ قوتی در فعالیت‌های میراث مکتوب

انتشار عکسی نسخ خطی شاخص و بعضا منحصر به فرد از نسخه‌های موجود در کتابخانه‌های ایران و جهان از مزایا، نقاط قوّت و جهات درخشان کار مؤسسۀ میراث مکتوب بوده است.
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612