۳۲۲

سهم زبان فارسی در معرفی و انتقال فرهنگ هندی به جهان ایرانی

در دپارتمان زبان فارسی دانشگاه دهلی نو، سهم زبان فارسی در معرفی و انتقال فرهنگ هندی به جهان ایرانی بررسی شد.
یکشنبه 16 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612