۳۵۶۸۷۵۳۸

فراخوان دوره‌های تخصصی پاییز ١۴٠٢ مدرسۀ تاریخ و فرهنگ ایران

پژوهشکدۀ ابوریحان بیرونی، دوره‌های آموزشی خود را زیر عنوان «مدرسۀ تاریخ و فرهنگ ایران»، برای علاقه‌مندان‌حوزه تاریخ، فرهنگ، هنر، علوم و... برگزار می‌کند.
چهارشنبه 5 مهر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612