1354001-2

جامعه‌شناسی شعر در ایران باستان و میانه

گروه جامعه‌شناسی ادبیات انجمن جامعه‌شناسی ایران و اندیشکده طرح هزاوه، نشست خود را با عنوان «جامعه‌شناسی شعر در ایران باستان و میانه» برگزار می‌کنند.
شنبه 19 خرداد 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612