زرقانی

جام می ‌و خون دل

متون با یکدیگر مکالمه دارند. کیمیای سعادت غزالی و دیوان حافظ را که هر کدام نماینده یک جهان‌نگری هستند می‌توان از منظر سه کلیدواژه «زهد، لذت و زیبایی» در یک گفتگو دید.
چهارشنبه 19 مهر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612