جعفر شهیدی ۳

صاحب مکتب تاریخ‌نگاری اسلامی

سیدجعفر شهیدی از جمله شخصیت‌های فرهنگی است که کمتر شناخته شده است. وی در دین‌پژوهی علاوه بر تعهد علمی، بر تعهد مذهبی نیز اصرار می‌ورزید.
یکشنبه 2 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612