پروانه پور‌شریعتی

به مناسبت سی‌سالگی مؤسسهٔ پژوهشی میراث مکتوب

پروانه پور‌شریعتی: در سی‌سال گذشته میراث مکتوب به نام خود عمل کرده و میراث فرهنگی جهان ایران را در دسترس دانشمندان و علاقه‌مندان قرار داده است!
دوشنبه 21 اسفند 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612