56668-2

از رودکی تا فریدون مشیری به روایت محمدامین ریاحی

کتاب «پایداری حماسه؛ از رودکی تا فریدون مشیری» نوشته محمدامین ریاحی منتشر شد.
یکشنبه 3 تیر 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612