2134325

بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی

سومین پیش‌نشست همایش «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» به همت پژوهشکده‌ زبان و ادبیات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
شنبه 12 اسفند 1402
حسن انوری

گفت‌وگو با حسن‌ انوری دربارۀ زبان فارسی

زبان فارسی برای ما ایرانیان اهمیت فوق‌العاده دارد و اهمیتش از این جهت است که ما ایرانی‌ها هویت خود را تا حدود زیادی از زبان فارسی گرفته‌ایم.
چهارشنبه 9 اسفند 1402
۴۷۰۸۹۶۵

سیزدهمین همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

سیزدهمین همایش بین المللی «بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت پیوند نثر فارسی و هویت ملی» در روزهای اول و دوم آبان برگزار می‌شود.
شنبه 29 مهر 1402
زبان فارسی

زبان فارسی مهم‌ترین مؤلفه هویت ملی ماست

زبان فارسی مهم‌ترین مؤلفه هویت ملی ایرانیان است. چرا که پیوند ایرانیان را در جای‌جای ایران و جهان فراهم آورده و هویت و سرمایه‌ مشترکی ایجاد کرده است.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1402
۱۱۹

عناصر هویت‌بخش ایرانی در شاهنامه از زبان دکتر نصرت‌الله رستگار

نشست «سخنی پیرامون بازشناسی عناصر هویت‌بخش ایرانی در شاهنامه» با حضور دکتر نصرت‌الله رستگار روز دوشنبه ۲۱ بهمن برگزار می‌شود
یکشنبه 20 بهمن 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612