۶۷۵-۲

تداوم نقوش ساسانی در نگارگری مکتب شیراز

کتاب «تداوم نقوش ساسانی در نگارگری مکتب شیراز» نوشتۀ سمیه چراغعلی‌گل، از سوی نشر چاو چاپ و منتشر شده است.
شنبه 13 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612