۵۶۴۳-۲

ایرانِ جان: هویت فرهنگی و ملی ایرانیان

کتاب «ایرانِ جان: هویت فرهنگی و ملی ایرانیان» نوشته زنده‌یاد ناصر تکمیل‌همایون از سوی نگارستان اندیشه منتشر شد.
سه‌شنبه 9 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612